Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 0 gości.
Start

XXVII TURNIEJU O PUCHAR WÓJTA GMINY SZEMUD
DLA DZIECI DO LAT 12

1. Organizator: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie i Klub Szachowy Gambit Szemud.
2. Termin: 17 czerwca 2018r. godz. 10:00

3. Miejsce rozgrywek: Hala Widowiskowo - Sportowa w Szemudzie, ul. Szkolna 4 A

4. Zapisy do 16 czerwca 2018r.: Hanna Garbowska tel. 799993734 po 18.00 lub na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje

5. System rozgrywek: 30 minut dla zawodnika – 6 rund systemem szwajcarskim.

Turniej klasyfikacyjny na V i IV kategorię szachową!

6. Nagrody:
• puchar za I miejsce w turnieju
• medale za I, II, III miejsce oraz dyplomy do VI miejsca dla juniorów (rocznik 2007 - 2006),
• medale za I, II, III miejsce oraz dyplomy do VI miejsca dla juniorów (rocznik 2009 – 2008),
• medale za I, II, III miejsce oraz dyplomy do VI miejsca dla juniorów (rocznik 2010 – i młodsi),
• nagrody rzeczowe dla juniorów.

7. Zakończenie turnieju 17 czerwca 2018r. ok godz. 14.30.

8. Informacji dotyczących turnieju udziela p. Hanna Garbowska
mail: szkolkaszachowa@op.pl, Tel.799993734 po 18.00.

8. Wpisowe nie będzie pobierane!

10. W trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.

11. Organizatorzy zapewniają sale i sprzęt do gry.
Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują rodzice lub opiekunowie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji regulaminu i możliwość wprowadzania zmian.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja Komunikatu Organizacyjnego turnieju oraz do przetwarzania danych przez Organizatorów, Sędziego Głównego
w celach informacyjno – marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wszystkich uczestników turnieju.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy